Dương Quốc Định là một trong những nhiếp ảnh gia chụp nude hiếm hoi mà tôi cảm thấy yêu thích. Bởi những góc máy chụp rất có duyên, bởi ý nghĩa cùng với cái thần mà những bức ảnh nude của anh mang lại.

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh1_1300991461

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh2_752910548

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh3_1301326647

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh4_1753337471

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh5_1374677024

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh7_788317143

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh8_1361745640

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh9_824739873

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh10_1322477806

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh11_1814839046

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh12_1240691967

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh13_239990947

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh14_1558331792

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh15_1799295

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh16_760343959

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh17_1413257262

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh18_1059302915

nuy.vn-nuy.xxx-quocdinh19_624627967, vẽ