Tư thế quan hệ truyền thống

Đây là tư thế được biết nhiều nhất, được áp dụng rộng rãi cho cả người bình thường và những “chuyên gia”. Người phụ nữ nằm ngửa và người đàn ông nằm giữa hai chân người phụ nữ và đi vào.

tư thế quan hệ truyền thống
tư thế quan hệ truyền thống

Biến thể : Một cái gối nhỏ đặt dưới mông người phụ nữ thay đổi góc đi vào và cho phép dương vật vào sâu hơn.

Điểm mạnh

  • Tư thế quan hệ tự nhiên và thoải mái cho cả hai.
  • Dễ dàng dịch chuyển cho người đàn ông.
  • Hai người có thể nhìn vào nhau, hoặc hôn. Tay tự do để kích thích nhau.

Điểm yếu

  • Sự vận động của người phụ nữ bị hạn chế.
  • Tư thế này có thể trở nên chán ngắt và cần thay đổi: một trong hai sẽ không nên lạm dụng