Y khoa và tình yêu

ảnh minh họa

Nhóm máu hợp nhau trong tình dục?

Về cơ bản, việc biết thông tin nhóm máu có thể phần nào đoán định khả năng hóa hợp tình dục giữa hai người. Nam và nữ cùng nhóm máu O: Trong ngày, họ cần có những hoạt động thể lực như tập thể thao, đi bộ, làm việc nhà cùng… Read More ›