Post Tagged with: "vagisil"

ảnh minh họa

Quan hệ , không quan hệ, âm đạo có thay đổi giống nhau không?

Hỏi: Quan hệ và không quan hệ, âm đạo có thay đổi giống nhau không? Trả lời: Điều này không hoàn toàn quyết định vùng âm đạo được kích thích đủ. Nhưng một số phụ nữ nhận thấy âm đạo của họ không phản ứng linh hoạt. “Khi bạn có quan… Read More ›