1.    Cởi quần áo phụ nữ:

–    Với sự đồng ý của cô ấy: 12 calo
–    Cô ấy không đồng ý: 2.187 calo

2.    Cởi áo ngực:

làm tình tốn bao nhiêu calo
làm tình tốn bao nhiêu calo

–    Cởi bằng hai tay: 8 calo
–    Cởi bằng một tay: 12 calo
–    Cởi bằng răng: 485 Calo

3.    Dùng bao cao su:

–    Khi cương cứng: 6 calo
–    Khi chưa cương cứng: 3,315 calo

4.    Tư thế:

–    Tư thế cổ điển (nhà truyền giáo): 12 calo
–    69 – nằm trên giường: 78 Calo
–    69 – đứng: 812 calo
–    Xe cút kít: 216 calo
–    Kiểu chó (từ phía sau): 326 calo
–    Ngọn nến Italia: 2,912 calo

5.    Cực khoái:

–    Thật sự: 112 calo
–    Giả vờ đạt cực khoái: 1,315 calo

6.    Sau khi lên đỉnh:

–    Nằm trên giường ôm nhau: 18 calo
–    Dậy ngay lập tức:  36 calo
–    Giải thích tại sao bạn lại dậy ngay lập tức: 1,816 calo

7.    “Lên đỉnh” lần thứ 2 liên tiếp: Nếu bạn ở độ tuổi:

–    20 – 29 tuổi: 36 calo
–    30 – 39 tuổi: 80 calo
–    40 – 49 tuổi: 124 calo
–    50 – 59 tuổi: 1,972 calo
–    60 – 69 tuổi: 7,916 calo
–    70 và hơn nữa : …. Chưa có kết quả

8.    Mặc quần áo sau đó:

–    Thong thả, từ tốn: 32 calo
–    Vội vã: 98 calo
–    Với cha cô ấy đang gõ cửa: 5,218 calo
–    Với vợ bạn đang gõ cửa: 13, 521 calo