Một ngày nào đó, chỉ ôm nhau, tan chảy vào lẫn nhau, ngồi ít nhất một giờ, và bạn sẽ ngạc nhiên: nó sẽ là một trong những kinh nghiệm phiêu diêu nhất!

Quan sát những khoảnh khắc yêu đương của bạn ngày một nhiều hơn. Tỉnh táo. Thấy việc thở của bạn thay đổi. Thấy cách thân thể bạn rung động.

tình yêu
tình yêu
Ôm người đàn bà hay đàn ông của bạn, làm điều đó thành thực nghiệm và bạn sẽ ngạc nhiên. Một ngày nào đó, chỉ ôm nhau, tan chảy vào lẫn nhau, ngồi ít nhất một giờ, và bạn sẽ ngạc nhiên: nó sẽ là một trong những kinh nghiệm phiêu diêu nhất!
Trong một giờ, không làm gì, qua mỗi việc ôm nhau, rơi vào lẫn nhau, hội nhập, tan chảy vào nhau, dần dần việc thở sẽ trở thành một. Bạn sẽ thở cứ dường như bạn là hai thân thể nhưng một trái tim.
Bạn sẽ thở cùng nhau. Và khi bạn thở cùng nhau – không qua nỗ lực nào của riêng mình mà chỉ bởi vì bạn đang cảm thấy nhiều tình yêu tới mức việc thở theo sau – đó sẽ là những khoảnh khắc vĩ đại nhất, quí giá nhất; không của thế giới này mà của cõi bên kia và của “bên kia cõi bên kia”.
Trong những khoảnh khắc đó bạn sẽ có thoáng nhìn đầu tiên về năng lượng thiền. Trong những khoảnh khắc đó văn phạm mất đi và ngôn ngữ hết hiệu lực. Trong nỗ lực để nói nó, ngôn ngữ hết hiệu lực, và bởi chính cái chết của mình cuối cùng nó chỉ ra điều nó không thể nói được.