Động tác 3

yoga
yoga

– Hai người đối diện nhau, từ từ di chuyển hai chân ra ngoài, lòng bàn chân đối diện nhau, hai tay nắm vào, cơ thể hơi ngửa ra sau, trọng tâm di chuyển vào mông

– Hít vào, hai chân dời đất, duỗi hai chân sang hai bên, giữ tư thế hô hấp 5 lần