Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Na Anh là được xem là cô gái “già trước tuổi” khi hóa thân rất xuất sắc vào những shoot ảnh nuy người đẹp với trang sức. Cô gái trẻ có khuôn mặt góc cạnh lạ và rất đẹp này cũng đã từng bước thể hiện những bước đi rất vững chắc và nhận được không ít những lời ngợi khen của các nhiếp ảnh gia khi làm việc cùng.

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320713851-trang-suc-cuom

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320713851-trang-suc-cuom1

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320713851-trang-suc-cuom2

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320713852-trang-suc-cuom4

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320713852-trang-suc-cuom5

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320713852-trang-suc-cuom10

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320713852-trang-suc-cuom11

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320715284-ngoctrai

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320715284-ngoctrai1

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320715284-ngoctrai4

nuy.vn-lam-na-anh-ban-nude-cung-trang-suc1320715284-ngoctrai6