Post Tagged with: "vat chat"

ảnh minh họa

Sai lầm “kinh điển” khi yêu

Chúng ta thường nghĩ yêu là phải hy sinh tất cả vì người yêu.Thực tế là từ bỏ những gì bạn thích để đánh đổi tình yêu giống như cầmdao tự cắt bỏ một phần cơ thể. 1. Phải yêu tất cả mọi điều ở người ấy: Con người sinh… Read More ›