Post Tagged with: "tư thế cổ điển"

Tư thế yêu: Phong cách cổ điển

Tư thế yêu: Phong cách cổ điển

Sự đung đưa giúp kéo dài thời gian cực khoái, dần dần tạo nên sự dễ chịu khó nói thành lời. Độ nóng bỏng: 2/5 Mô tả: Hãy thử rủ chàng xoay lại vị trí truyền thống ( anh ấy ở trên và bạn ở dưới). Thay vì để bạn… Read More ›

làm tình tốn bao nhiêu calo

Làm tình tốn bao nhiêu calo?

1.    Cởi quần áo phụ nữ: –    Với sự đồng ý của cô ấy: 12 calo –    Cô ấy không đồng ý: 2.187 calo 2.    Cởi áo ngực: –    Cởi bằng hai tay: 8 calo –    Cởi bằng một tay: 12 calo –    Cởi bằng răng: 485 Calo 3.    Dùng… Read More ›