Post Tagged with: "ngày chu kỳ"

Được và mất khi “yêu” trong ngày “đèn đỏ”

Được và mất khi “yêu” trong ngày “đèn đỏ”

Mấy hôm trước, chúng em trót có quan hệ cho dù hôm đó mới là ngày thứ 3 của chu kì kinh nguyệt của em. Mặc dù ngay sau đó “đèn đỏ” của em chỉ kéo dài hơn bình thường 1-2 ngày nhưng đến giờ em lại rất lo. Vì… Read More ›