Post Tagged with: "new york"

người đồng tính tại new york

Người đồng tính diễu hành tại New York

Trên một triệu người tham dự và cổ vũ lễ diễu hành của người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính tại thành phố New York (Mỹ) hôm 30/6. Ngày lễ thường niên này được tổ chức từ năm 1970 để biểu thị quyền… Read More ›