Post Tagged with: "giai ta"

ảnh minh họa

Giai Ta hơn giai Tây điểm nào?

Nghệ thuật Yêu đã giới thiệu những điểm “ăn đứt” giai Ta của giai Tây. Thế nhưng, giai Ta cũng có một số điểm hơn hẳn giai Tây như sau:  Súng ống: Tuy kích thước không lớn bằng, nhưng thực tế cỡ của đa số giai ta lại phù hợp… Read More ›