Tình dục đồng tính

ảnh minh họa

Đồng tính luyến ái

 Đồng tính luyến ái nam đòi hỏi một trong hai người phải chiều người kiabằng cách giữ vai trò của người đàn bà cả về thể lý lẫn tâm lý. Tính chất tương phản đỉnh điểm khoái lạc của nam và nữ có những liên quan mật thiết tới loại… Read More ›