Tiếp tục chủ đề nude của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. NUY Magazine Online giới thiệu bộ ảnh nude của Bocman một trong số những nhiếp ảnh nude hàng đầu thế giới hiện nay. Những tác phẩm chụp phụ nữ khỏa thân của ông luôn đem lại những cái nhìn mới mẻ.
nuy.xxx-image-nude-art-social-1307893853_bocman-14

nuy.xxx-image-nude-art-social-1307893854_bocman-7

nuy.xxx-image-nude-art-social-1307893861_bocman-15

nuy.xxx-image-nude-art-social-1307915209_cerkasevich-5

nuy.xxx-image-nude-art-social-1307915269_cerkasevich-10

nuy.xxx-image-nude-art-social-1307915271_cerkasevich-13

nuy.xxx-image-nude-art-social-1307915314_cerkasevich-21

nuy.xxx-image-nude-art-social-1307915485_cerkasevich-32