Ảnh nude không có nghĩa là phải lồ lồ, phơi bày, bằng cách sắp xếp,tạo hình… các nghệ sĩ nhiếp ảnh vẫn khắc họa được những đường cong tuyệt mỹ của con người.
duong cong tuyet my 1 duong cong tuyet my 2 duong cong tuyet my 3 duong cong tuyet my images804850_nude1

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*